Canolfan Rhagoriaeth Eryri: Parc Coedwig Coed y Brenin

Coed y Brenin

Coed y Brenin

Coed y Brenin yw un o ganolfannau gweithgareddau awyr agored mwyaf poblogaidd Eryri.  Gyda llwybrau beicio mynydd o’r radd flaenaf, llwybrau cerdded darluniaidd ac anturiaethau trwy frigau’r coed, mae ymweld â Choed y Brenin yn ffordd o gadw’r teulu cyfan yn brysur.

Wyth milltir i’r gogledd o Ddolgellau, tref farchnad hynafol yn ne Eryri, mae Coed y Brenin, prif ganolfan ymwelwyr Comisiwn Coedwigaeth Cymru. Coed y Brenin yw un o’r llefydd gorau i fynd yn Eryri os ydych am brofi llwybrau beicio mynydd penigamp a gwahanol lwybrau cerdded sy’n addas ar gyfer pob lefel o ran profiad, egni a gallu.

Mae Coed y Brenin yn adnabyddus fel y ganolfan beicio mynydd pwrpasol cyntaf ym Mhrydain, ac mae’n parhau i fod yn flaenllaw ym maes datblygu beicio mynydd traws gwlad. Mae’r ganolfan ymwelwyr, sydd ar agor saith niwrnod yr wythnos, yn darparu cyfleusterau ardderchog gan gynnwys caffi, toiledau a chyfleusterau newid babi, yn ogystal â siop a desg wybodaeth lle ceir staff i’ch helpu. Gyda’r holl gyfleusterau hanfodol y disgwyliwch eu gweld mewn canolfan o galibr Coed y Brenin, efallai na synnwch chi wybod fod cyfleusterau’r ganolfan hefyd yn cynnwys cawodydd a man golchi beiciau, fel na fydd raid i chi fynd â mwd Eryri gartref gyda chi!

Coed y Brenin

Coed y Brenin

Hyd yn oed os nad ydych wedi dod â’ch beic eich hun gyda chi, gallwch fwynhau diwrnod allan arbennig yng Nghoed y Brenin – naill ai ar droed, neu drwy logi beic o’r siop sydd ar y safle, Beics Brenin, lle mae beiciau mynydd addasol ar gael i’w llogi hefyd ar gyfer beicwyr anabl. Mae’r fenter ‘Heriwch eich Ffiniau’, a grëwyd gan grwpiau cymunedol lleol, yn cynnig profiad beicio mynydd gwirioneddol i feicwyr anabl gydag arweinwyr cymwys yn rhoi gwersi wedi’u personoli a chyfleusterau tywys fel rhan o’r fenter; ewch i dudalen ‘Heriwch eich Ffiniau’ ar wefan Darganfod Dolgellau i wybod mwy.

Unwaith byddwch allan ym mharc y fforest gallwch ddewis o wyth llwybr wedi’u marcio, sy’n cynnwys llwybr glas sy’n addas i blant, dechreuwyr, teuluoedd a beiciau mynydd addasol – fel y gall y teulu cyfan gael hwyl, waeth beth fo lefel eu gallu. Ar gyfer beicwyr ychydig mwy profiadol a’r rhai sy’n chwilio am fwy o sialens, mae yna chwe llwybr coch a du, gydag enwau fel Bwystfil Brenin a Chefn y Ddraig; dylai hyn roi syniad i chi o ba mor gyffrous yw’r llwybrau hyn! Gallwch lawr lwytho’r llwybrau hyn i gyd am ddim oddi ar wefan Coed y Brenin, felly gallwch benderfynu o flaen llaw pa lwybrau sydd fwyaf addas i chi a’ch cyd-deithwyr. Neu os hoffech roi cynnig ar rywbeth mwy technolegol beth am lawr lwytho llwybrau awdio MP3 am ddim, sy’n cynnig ‘taith rithwir’ i’ch helpu i ddysgu am fywyd gwyllt a threftadaeth yr ardal tra’n archwilio Coed y Brenin.

Mae Coed y Brenin yn golygu llawer mwy na beicio mynydd. Mae’r maes chwarae antur i blant yn ddewis poblogaidd iawn ar gyfer teuluoedd, gan roi cyfle i’n hymwelwyr iau i fwynhau diwrnod actif yn llawn hwyl. Mae’r cwrs gwifrau uchel ‘Go-Ape’, lle gall ymwelwyr fwynhau golygfeydd oddi uchod o Goed y Brenin trwy wibio drwy frigau’r coed, wastad yn boblogaidd; yn enwedig gyda mwncïod bach! Mae yna hefyd lwybr posau anifeiliaid, sy’n gwneud dysgu’n hwyl, a gallwch hyd yn oed roi cynnig ar helfa drysor ar lwybr geocelcio arbennig, gan ddefnyddio dyfais law GPS – nawr dyna ddiwrnod allan tra gwahanol!


Mae’r llwybrau rhedeg wedi’u marcio a’r cyrsiau cyfeiriannu hefyd yn boblogaidd iawn yng Nghoed y Brenin, ac wrth gwrs mae cerdded yn weithgaredd y gall y teulu cyfan ei fwynhau. Mae amrywiaeth eang o lwybrau cerdded sy’n addas ar gyfer teithiau haws ac ar gyfer cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio, hyd at lwybrau mwy garw sy’n mynd ag ymwelwyr heibio rhywfaint o olygfeydd mwyaf syfrdanol a nodweddion naturiol yr ardal, fel rhaeadrau Afon Mawddach, a’r coed ffynidwydd Douglas anferth.

Sut i gyrraedd yno

Os ydych ddigon agos i Goed y Brenin i deithio ar feic, yna dyna’r dewis gwyrddaf. O Ddolgellau mae Llwybr 82 SUSTRANS yn ymuno â ffordd-B dawel, gan fynd â chi’n syth i’r ganolfan ymwelwyr.

Os ydych yn teithio ar fws, mae bws 35 o Ddolgellau/Blaenau Ffestiniog yn stopio ym maes parcio ymwelwyr Coed y Brenin.

Ar y ffordd, cymerwch yr A470 a dilynwch yr arwyddion brown.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s