Canolfan Rhagoriaeth Eryri: Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Mae Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn ganolfan weithgareddau preswyl yn Eryri ar gyfer plant a phobl ifanc. Mae’r ganolfan hefyd yn croesawu aelodau o’r cyhoedd, sy’n mwynhau ystod eang o weithgareddau awyr agored a chwaraeon dŵr yng Nglan-llyn.


Ar lannau Llyn Tegid yn Llanuwchllyn, ger y Bala, mae Gwersyll yr Urdd Glan-llyn, un o ganolfannau gweithgareddau i blant Urdd Gobaith Cymru.  Yn un o bedair canolfan breswyl yr Urdd yng Nghymru, mae Glan-llyn yn rhoi cyfleoedd i blant i ddysgu a chymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dechreuodd Urdd Gobaith Cymru, neu’r “Urdd”, fel y’i gelwir, ym 1922 gyda’i sylfaenydd Syr Ifan ab Owen Edwards, o Lanuwchllyn, eisiau dod o hyd i ffordd o helpu plant a phobl ifanc i gadw’r iaith Gymraeg yn fyw.  Trwy’r Urdd, mae pobl ifanc Cymru yn cael cyfle i fyw bywydau bywiog a phrysur trwy gyfrwng y Gymraeg, tra’n dysgu i barchu’i gilydd a phobl ar draws y byd.

Gwersyll yr Urdd Glan-llynMae’r Urdd yn trefnu bob mathau o weithgareddau i blant trwy Gymru.  Mae ei swyddogion datblygu yn sicrhau bod rhaglen lawn o weithgareddau ar gyfer ieuenctid Cymru, ac yn 90 mlynedd o hanes y mudiad, mae rhai o’i aelodau wedi mynd ymlaen i fod yn enwogion (gan gynnwys y darllenydd newyddion Huw Edwards, y canwr opera Bryn Terfel, a phreswylydd o Flaenau Ffestiniog a chystadleuydd Big Brother, Glyn Wise).

Mae gan yr Urdd 50,000 o aelodau; mewn gwirionedd mae traean o siaradwyr Cymraeg 8-18 oed yn aelodau o’r Urdd.  O’r aelodau hyn, mae traean wedi dysgu Cymraeg (hynny yw, nid Cymraeg yw ei mamiaith).  Yn ogystal â chael aelodaeth eang, mae 10,000 o bobl yn gweithio fel gwirfoddolwyr i’r Urdd, sy’n weithredol mewn 900 o ganghennau ar draws y wlad, gan ddod â buddion enfawr aelodaeth yr Urdd i gymaint o gymunedau ag sy’n bosibl.

Mae Urdd Gobaith Cymru yn trefnu pob mathau o weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n siarad Cymraeg, o glybiau chwaraeon, cyrsiau a gemau i wyliau gweithgareddau yng nghanolfannau preswyl yr Urdd.  Mae gan yr Urdd hyd yn oed ei Eisteddfod flynyddol ei hun, a fydd yn cael ei chynnal yn 2012 – sef 90ain pen blwydd yr Urdd, yn Eryri, yng Nglynllifon ger Caernarfon.  Eisteddfod yr Urdd yw’r ŵyl gelfyddydol fwyaf ar gyfer ieuenctid yn Ewrop, gyda 15,000 o blant a phobl ifanc yn cystadlu mewn cystadlaethau canu, dawnsio, actio a barddoni; yn debyg i’r Eisteddfod Genedlaethol, ond gyda chystadleuwyr iau!

Yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn, mae plant a phobl ifanc yn cael cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog, mewn cyrsiau, gwersylloedd yr haf, a gwyliau penwythnos.  P’un ai yw Cymraeg yn iaith gyntaf neu’n ail iaith, mae ymwelwyr ifanc â Glan-llyn yn cael cyfle i droi’u llaw at ystod gyffrous o chwaraeon dŵr a gweithgareddau awyr agored eraill.  Mae rhai o’r gweithgareddau ar gael yng Nglan-llyn yn cynnwys ceufadu, hwylio, cyrsiau rhaffau uchel, cerdded afon, rafftio dŵr gwyn, rhwyfo a chanŵio.  Hefyd mae yna wal ddringo, bowlio deg, a neuadd ddawns – felly mae’r gyda’r nosau’r un mor hwyliog â’r diwrnodau!

Er bod Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yn cael ei ddefnyddio gan fwyaf gan blant a phobl ifanc, mae hefyd yn croesawu ymwelwyr dydd ac yn cynnig llawer o’i gyfleusterau i’r cyhoedd.  Ac mae yna amrywiaeth penigamp o gyrsiau ar gynnig; mae’r rhain yn cynnwys ystod eang o gyrsiau gweithgaredd awyr agored, yn ogystal â chyrsiau dysgu Cymraeg i blant ac oedolion.  Siaredir Cymraeg yn eang trwy Eryri, felly os ydych yn bwriadu ymweld â’r ardal a hoffech ddysgu’r iaith hynafol lân hon tra’n cael gwyliau actif a hwyliog, yna Glan-llyn yw’r lle delfrydol i gyfuno’r ddau!

Mae Gwersyll yr Urdd Glan-llyn tua phedair milltir o’r Bala, tref farchnad hyfryd yn Ne Eryri.  Os ydych yn bwriadu ymweld â Glan-llyn, mae’n werth ymweld â’r dref, sydd â hanes hynod ddiddorol sy’n mynd mor bell yn ôl â goresgyniad y Rhufeiniaid yng Nghymru.  Mae cynllun strydoedd canoloesol y dref yn parhau i fod yn amlwg, gyda stryd fawr brysur sy’n ymfalchïo mewn ystod o fwytai, tafarndai a siopau.  Mae’r dref a’r ardaloedd cyfagos yn ymfalchïo mewn sawl safle o ddiddordeb hanesyddol a phensaernïol, a chyda’r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru – Llyn Tegid – ar garreg y drws, Bala yw’r lle delfrydol i fod os ydych yn cynllunio gwyliau chwaraeon dŵr yn Eryri.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s