Deg o Bethau i’w Gwneud yng Nghonwy a’r Cyffiniau

Castell Conwy

Castell Conwy

Mae tref gaerog ganoloesol Conwy yn swatio yn aber afon sy’n rhannu’r un enw â hi, ac mae’n lle sy’n gyforiog o hanes. Dyma ddeg o bethau i’w gwneud pan ddowch i’r dref.

Saif tref gaerog ganoloesol gyfeillgar a hyfryd Conwy ar aber afon Conwy, sydd ar arfordir mwyaf gogleddol Eryri.

Conwy ydi’r lle perffaith i archwilio pellafoedd gogleddol Eryri: dim ond taith fer ydyw (gyda bws, trên neu gar) o nifer o atyniadau pennaf Eryri – y rhai dan do a’r rhai awyr agored – ac mae’n agos hefyd at drefi eraill Gogledd Cymru, y tu hwnt i derfynau Mynyddoedd Eryri a’r Arfordir, megis Llandudno, Llanelwy a Dinbych.

Dyma ddeg o bethau i’w gwneud pan ddowch i Gonwy.

 

Castell Conwy

Castell Conwy

1. Castell Conwy

Castell Conwy oedd un o gestyll Brenin Edward I, a ffurfiai ‘gylch haearn’ o gwmpas Gogledd Cymru, ac mae’r castell hwn fel arfer ar frig y rhestr sydd gan bobl o bethau i’w gwneud wrth ymweld â Chonwy. Saif ar graig uchel ac mae’n tremio dros y dref – rhywbeth digon arferol i gastell canoloesol efallai – ac mae’n syfrdanol. Mae digwyddiadau arbennig yn cael eu cynnal rhwng y muriau yn aml – megis ailberfformio brwydr neu arddangosfa o fywyd boneddigaidd yn yr oesau canol – ac mae’n golygu bod ymweld â’r lle yn brofiad cymaint â hynny’n fwy arbennig.

2. Muriau’r dref

Mae cerdded ar hyd muriau tref Conwy yn ffordd wych o weld y dref. Ac mae’n rhad ac am ddim hefyd, sydd bob amser yn beth da y dyddiau yma! Gallwch weld am filltiroedd o’ch cwmpas ar ddiwrnod clir, felly mae muriau’r dref yn lle da i dynnu ychydig o luniau neu beintio.

3. Yr Academi Frenhinol Gymreig

Yn ôl ei gwefan mae’r Academi Gelf Frenhinol Gymreig yn “sefydliad annibynnol, sy’n cael ei arwain gan artistiaid enwog, ac sy’n ceisio hyrwyddo creu, mwynhau a gwerthfawrogi celf weledol trwy arddangosfeydd ac addysg”. Mae hynny’n golygu, pan fyddwch yn ymweld â Chonwy, bod siawns dda y bydd arddangosfa neu ddigwyddiad arall yn cael eu cynnal yn yr Academi; ac os mai Celf yw eich pethau, thâl hi ddim ichi eu colli!

 

Plas Mawr

Plas Mawr

4. Plas Mawr

Y tŷ tref Elisabethaidd hwn yng nghanol Conwy – y gorau ym Mhrydain yn ôl rhai – yw un o brif atyniadau’r dref, ac mae rheswm da am hynny. Wedi’i warchod a’i adnewyddu’n ffyddlon, mae Plas Mawr yn berl sy’n creu rhyw naws arbennig o le ac amser. Byddwch yn dotio at bensaernïaeth ac addurniadau’r cyfnod, yn enwedig y mowldinau plaster wedi’u peintio.

5. Tŷ Aberconwy

Y tŷ Masnachwr hwn o’r 14eg ganrif yw’r hynaf yng Nghonwy, ac mae’n edrych braidd yn anghydnaws wedi’i wasgu rhwng adeiladau mwy newydd. Ond mae Tŷ Aberconwy yn odidog, ac yn werth ei weld; ceir arddangosfa y tu mewn sy’n esbonio hanes y tŷ a sut roedd pobl yn byw o’r oesau canol hyd at oes Fictoria, ymhlith pethau eraill.

6. Y Tŷ Lleiaf ym Mhrydain

Chymer hi fawr o dro ichi archwilio’r Tŷ Lleiaf ym Mhrydain, oherwydd dim ond un ystafell i fyny’r grisiau ac un ystafell i lawr y grisiau sydd ynddo, a dydi’r un o’r ohonyn nhw fawr mwy na chwpwrdd! Ond os byddwch chi’n cerdded trwy’r harbwr, cofiwch oedi a chymryd golwg sydyn y tu mewn i’r tŷ bach hynod hwn, oherwydd mae’n lle digon o ryfeddod, er gwaetha’i faint!

7. Tripiau cychod: mordeithiau

Tra byddwch yn Harbwr Conwy, efallai yr hoffech fynd ar daith fach ar long o gwmpas aber Conwy.  Bydd taith o hanner-awr yn costio tua £5 fel arfer i oedolion. Mae Sightseeing Cruises Conwy  yn cynnig amrywiaeth o opsiynau gwahanol, gan gynnwys tripiau picnic, tripiau hanner-awr ac awr, a hyd yn oed hurio preifat os oes angen hynny arnoch.

8. Tripiau cychod: pysgota

Os oes mwy o ddiddordeb gennych mewn pysgota nag mewn ymweld ag atyniadau, peidiwch â phoeni – mae digon o gyfle i wneud hynny yn Harbwr Conwy hefyd! Yn ystod y prif dymor, os ewch i gerdded ar hyd y cei bydd yno faint fynnir o gychod sy’n cynnig tripiau pysgota. Neu, gallech wneud rhywbeth ychydig yn fwy arbenigol, gyda Sea Fishing Trips Conwy; gallech fentro ar un o’u tripiau pysgota llongddrylliadau (wreck fishing) efallai, neu hyd yn oed saffari cimychiaid!

9. Gwarchodfa RSPB Conwy

Os yw’n hawgrymiadau hyd yn hyn wedi canolbwyntio’n ormodol ar bethau yn y dref neu ar y môr, ac y byddai’n well gennych wneud rhywbeth ychydig yn fwy tawel, byddem yn argymell Gwarchodfa RSPB Conwy. Gallwch fentro y cewch yno heddwch a distawrwydd, a’r unig sŵn fydd sŵn adar.

10. Siopa

Allwch chi ddim ymweld â Chonwy mewn gwirionedd heb ymweld â rhai o’r siopau. Ychydig iawn o fawrion y stryd fawr sydd i’w cael yno; siopau bach annibynnol, unigryw a rhyfeddol ydyn nhw, yn gwerthu anrhegion, celf a chrefft, a’r selsig enwog yna sydd wedi ennill gwobrau. Do, mi glywsoch yn iawn: selsig enwog sydd wedi ennill gwobrau. Os nad ydych wedi blasu un o selsig Edwards o Gonwy, dydych chi ddim wedi byw eto, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn galw yn y siop i brynu ychydig o ddanteithion blasus ar eich ffordd!

 

Advertisements

3 thoughts on “Deg o Bethau i’w Gwneud yng Nghonwy a’r Cyffiniau

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Rhifau a rhyfeddodau Eryri: Ffigurau a Ffeithiau Diddorol Eryri « Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Diwrnodau Allan yn Eryri: Deg o Bethau i’w Gwneud yn Nyffryn Conwy « Ymweld ag Eryri

  3. Hysbysiad Cyfeirio: Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Hen Golwyn | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s