Ymweld â De Eryri: Deg Peth i’w Gwneud yn y Bala a’r Cyffiniau

Y Bala

Y Bala

Mae tref y Bala yn ne Eryri yn llawn cymeriad. Yn nythu yn ymyl llyn naturiol mwyaf Cymru, a golygfeydd godidog o’r mynyddoedd o’i gwmpas, mae’r Bala yn gyrchfan wyliau boblogaidd drwy gydol y flwyddyn. 
Mae tref fechan ddeniadol y Bala yn ne Eryri wedi’i lleoli ger y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru – Llyn Tegid.

Â’r dref wedi’i lleoli mewn ardal a elwir yn aml yn Ardal y Llynnoedd Cymru, fel y byddech yn disgwyl mae llawer o bwys ar chwaraeon dŵr yn y Bala – yn enwedig ar y llyn, wrth gwrs. Ond mae pob math o bethau eraill i’w gweld a’u gwneud yn y Bala hefyd: dyma ddeg o’r goreuon.

Canolfan Tryweryn

Canolfan Tryweryn

1. Canolfan Tryweryn

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol yng Nghanolfan Tryweryn yn croesawu’r rheini sy’n llawn antur ac sydd ddim ofn trochfa go iawn! Dyma’r lle i fod os oes gennych awydd rhoi tro ar chwaraeon dŵr cyffrous fel rafftio dŵr gwyn, canŵio a chaiacio.  Mae yna weithgareddau awyr agored eraill i chi eu trio hefyd, megis bushcraft, beicio cwad, merlota a saethu colomennod clai.

2. Glan-llyn

Crëwyd yr Urdd Gobaith Cymru 90 mlynedd yn ôl er mwyn annog siaradwyr Cymraeg ifanc i gadw’r iaith. Mae canolfan addysg awyr agored yr Urdd yng Nglan-llyn yn llechu ar lannau Llyn Tegid, a cheir yma amrywiaeth eang o gyrsiau gweithgareddau, chwaraeon dŵr a gwyliau gweithgareddau i grwpiau a theuluoedd. Mae’r gweithgareddau yng Nglan-llyn yn cynnwys canŵio, caiacio, hwylio, bowlio deg a rhaffau uchel.

3. Y Glassblobbery

David a Wendy Pryce-Jones yw perchnogion y Glassblobbery, ac maent yn gwneud ac yn gwerthu anrhegion hyfryd wedi’u gwneud o wydr maent wedi’u chwythu yno yn yr eiddo. Mae’r Glassblobbery yn hanner siop a hanner atyniad i ymwelwyr, ac mae’n werth ymweld ag ef; mae’r lle yn llawn dreigiau, cathod a phob math o nwyddau gwydr eraill ar werth, a phrin iawn y daw neb oddi yno’n waglaw!

4. Rheilffordd Llyn Tegid

Ewch ar y trên ar Reilffordd Llyn Tegid am dro o amgylch y llyn! Beth bynnag fo’r tywydd, does dim un ffordd neisiach o weld y llyn na chymryd trip hamddenol o’i amgylch ar y trên stêm, ac wrth gwrs, nid chi fydd yn dreifio, felly cewch ddigon o gyfle i werthfawrogi’r golygfeydd ysblennydd y byddech fel arall yn eu methu!

5. Canolfan Cywain

Canolfan dreftadaeth wledig y Bala yw Canolfan Cywain, ac mae’n atyniad fymryn yn wahanol am ei fod yn cyfuno gwerthfawrogiad o waith celf gydag addysg amaethyddol. Tu fewn a thu allan yng Nghanolfan Cywain cewch weld arddangosfeydd, cyngherddau, gweithdai a ffeiriau gwledig. Mae yna hefyd le chwarae i blant, a chaffi, felly mae’n lle gwych i ymlacio gyda’r teulu a mwynhau golygfeydd rhyfeddol yr un pryd.

6. Caerau Uchaf

Os ydych yn hoffi garddio – neu hyd yn oed oes nad ydych, ond eich bod yn mwynhau gerddi pobl eraill, Caerau Uchaf yw’r lle i chi. Gardd breifat yw hon sy’n agored i’r cyhoedd, a chan ystyried ei bod fil o droedfeddi uwchben lefel y môr, dyma’r ardd breifat uchaf y gall y cyhoedd gael ati yng Nghymru. Mae Caraeu Uchaf yn cynnwys tirlun o erddi syfrdanol, gan gynnwys gardd bywyd gwyllt, gardd lysiau a drysfa helyg. Mae’r blanhigfa ar y safle yn rhoi’r cyfle i chi fynd â darn bychan o Gaerau Uchaf yn ôl i’ch gardd eich hun, felly gallwch ei mwynhau unrhyw dro y mynnwch!

Y Bala

Y Bala

7. Cerdded

Mae’r Bala yn dref lle mae “Croeso i Gerddwyr”, sy’n golygu ei bod yn rhan o gynllun sy’n hyrwyddo rhannau o Brydain sydd â rhywbeth arbennig i’w gynnig i gerddwyr. Mae llawer o deithiau cerdded braf i’w mwynhau yn y Bala; gyda’r mynyddoedd a glan y llyn, bydd gennych ddigon o’r awyr agored i’w archwilio, a phe baech yn teimlo’n anturus, gallech ddilyn llwybr Mari Jones, sef llwybr merch a gerddodd 25 o filltiroedd yn 1800 i brynu Beibl.

8. Hela’r anghenfil

Ni fyddai’r un trip i’r Bala yn gyflawn heb geisio cael cip ar yr enwog Tegi. A phwy’n union yw Tegi? Wel, anghenfil enfawr tebyg i grocodeil yw hi, ac mae’n byw yn Llyn Tegid. Dyma anghenfil Cymreig sy’n cyfateb i Anghenfil y Loch Ness yn yr Alban, ond rydym ni’n meddwl ei bod hi llawer cleniach!

9. Oriel Tan yr Hall

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw pob un ohonoch mor frwd â’ch gilydd am antur awyr agored a’r gwaith caled sy’n dod yn ei sgil, felly hoffem roi tipyn o ddewis addysgol a diwylliannol i chi ei ystyried pan fyddwch yn ymweld â’r Bala! Yn Oriel Tan yr Hall, reit yng nghanol y dref, gallwch dreulio prynhawn dymunol yn pori drwy weithiau detholiad nodedig o arlunwyr Cymreig. P’un a ydych yn chwilio am waith gwreiddiol Huw Jones, neu brint gan Kyffin Williams, yntau ond yn edmygu’r dalent, rydych yn sicr o gael amser wrth eich bodd yn Tan yr Hall.

10. Crwydro!

Mae’r Bala yn dref fach eithriadol o ddeniadol.  Gyda’i balmentydd llydan â choed yn eu haddurno, ei adeiladau hardd, ei amrywiaeth wych o gaffis bach, a’i siopau anrhegion a phob math o siopau eraill, mae’n lle gwych i ymlacio drwy’r dydd wrth grwydro hwnt ac yma. Does dim brys… cymrwch eich amser a mwynhewch bopeth sydd gan y Bala brydferth i’w gynnig!

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s