Y Nadolig yn Eryri: Deg Digwyddiad ar gyfer 2011

Sion Corn

Sion Corn

Mae’r Nadolig yn Eryri yn adeg brysur iawn o’r flwyddyn, gyda phob math o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar hyd a lled yr ardal. Dyma ddeg na ddylech eu colli.

Os buoch erioed yn Eryri adeg y Nadolig, fe wyddoch lle mor hudol ydyw. Gyda’r eira ar y mynyddoedd yn gefndir perffaith i holl ddigwyddiadau’r ŵyl, mae’n anodd peidio â theimlo’n Nadoligaidd wrth ymweld ag Eryri ym mis Rhagfyr!

Pa un a ydych yn dod ar eich pen eich hun, fel cwpwl, fel teulu neu mewn grŵp mwy, gallwch fentro y bydd rhyw ddigwyddiad Nadoligaidd yn Eryri a fydd at eich dant ac a fydd yn eich llenwi i’r ymylon â ‘hwyl yr ŵyl’. Dyma ddeg digwyddiad Nadoligaidd yn Eryri sy’n addas ar gyfer pob math o grwpiau oedran a chwaeth.

 

Llechwedd

Llechwedd

1. Trenau Santa yn Llechwedd

Mae Santa ar ei ffordd i ymweld â Cheudyllau Llechi Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog, lle mae digon o hwyl i’r teulu ar hyd y flwyddyn. Mae pob plentyn sy’n teithio ar drên tanddaearol arbennig Santa yn 2011 yn cael anrheg, a phob oedolyn yn cael mins pei a gwydraid o pwnsh. Mae trenau Santa yn rhedeg rhwng 10am a 4.15pm, ar 3-4 Rhagfyr, 10-11 Rhagfyr, a 17-24 Rhagfyr 2011 yn gynwysedig.

2. Ffair Nadolig Piggery Pottery

Piggery Pottery yw un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd i’r teulu yn Eryri, a dyma’r lle i chi os hoffech roi cynnig ar beintio potiau, cerrig, llechi ac unrhyw beth arall y gallwch gael gafael arno! Ddydd Sul 11 Rhagfyr byddant yn cynnal eu Ffair Nadolig flynyddol, lle bydd nifer o stondinau yn gwerthu cynnyrch ac anrhegion lleol, a gallwch fanteisio ar eu cynnig rhad ac am ddim i ‘roi gwedd bersonol ar bot’.

 

Rheilffordd Llyn Llanberis

Rheilffordd Llyn Llanberis

3. Trenau Santa yn Llanberis

Mae Santa yn ddyn prysur iawn ym mis Rhagfyr, felly diolch byth fod cymaint o drenau ar gael iddo ddanfon anrhegion i blant Eryri! Dewch ar Drên Santa wrth Reilffordd Llyn Llanberis ar 4, 10/11, ac 17/18 Rhagfyr. Mae anrhegion i’r plant yn rhan o’r pris, a mins peis a diodydd Nadoligaidd i’r oedolion, wrth gwrs.

4. Gŵyl Gwrw, carolau a mwy

Yn y Grapes Hotel ym Maentwrog, ger Blaenau Ffestiniog, mae cymaint yn digwydd y mis Rhagfyr hwn nes byddai angen erthygl ar wahân i sôn am bopeth! Mae yno ŵyl gwrw i gyflwyno pum cwrw newydd sbon danlli rhwng 5 ac 14 Rhagfyr; carolau gyda Chôr Moelwyn (er budd Hosbis Plant Tŷ Gobaith) ar y 9fed; noson meicroffon agored ‘dod â’ch banjo eich hun’ ar y 10fed; cystadleuaeth knockout darts ar yr 16eg, gyda gwobrau a thaith bws mini am ddim yn ôl i Blaenau; a sioe dalent i blant ar yr 17eg, gyda gwobrau, a disgo plant a karaoke i ddilyn. Whiw!

5. Sioeau a ffilmiau Nadolig

Yn Galeri yng Nghaernarfon mae yna nifer o sioeau Nadolig ichi eu mwynhau y mis Rhagfyr hwn. Mae rhai ohonynt yn Gymraeg – fel Jac a’r Goeden Ffa a Sioe Nadolig CYW – ond mae digon ar gyfer y di-Gymraeg hefyd, fel y cyngerdd bluegrass Nadoligaidd (Tonic at Christmas) a’r ffilm Nadoligaidd ysgubol ddiweddaraf, Arthur Christmas. Ewch i wefan Galeri i gael yr amseroedd a’r prisiau.

6. Lluniau Hugh

Mae bore coffi Nadoligaidd arbennig yn Theatr y Ddraig, Abermaw, ar 12 Rhagfyr. Cewch fwynhau mins pei gynnes a mwynhau cyflwyniad diddorol a digrif Hugh Roberts o hen ffotograffau o Abermaw yr un pryd. Mae mynediad am ddim, a bydd yr elw o werthu’r te a’r coffi yn mynd tuag at gostau rhedeg y theatr (prosiect sy’n cael ei redeg gan y gymuned yw’r theatr, ac mae’n achos teilwng iawn).

7. Trenau Arbennig Santa yn Fairbourne

Mae trenau arbennig Santa hefyd yn rhedeg yn Ne Eryri y Nadolig hwn, ar Reilffordd Fairbourne, ar 17/18 Rhagfyr. Mae’r trenau yn gadael Fairbourne am 11.30 a 13.30 bob dydd, gan gludo teithwyr i weld Santa yn ei groto yng Nghaffi’r Harbour View.

8. Gweithdy plethdorchau (wreaths) Nadoligaidd

Dewch i ddysgu sut mae gwneud plethdorch Nadoligaidd naturiol ym Mhorthmadog ar 11 Rhagfyr gyda’r trefnwr blodau Julie Lloyd. Mae’r holl ddefnyddiau, a phaned o de / coffi a mins pei, wedi’u cynnwys fel rhan o’r cwrs. Dim ond ychydig o lefydd sydd ar gael, felly byddai’n werth archebu lle yn fuan. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal yn Pethau Melys yn Harbwr Porthmadog.

9. Cyngerdd Gala Nadoligaidd

Ar 16 Rhagfyr mae croeso cynnes ichi ymuno â Chôr Siambr Prifysgol Bangor, Corws Prifysgol Bangor, Cymdeithas Gerdd Prifysgol Bangor a Band Cyngerdd Prifysgol Bangor am noson arbennig o gerddoriaeth Nadoligaidd. Bydd yn cynnwys carolau cynulleidfaol a pherfformiad o gantata Nadoligaidd hyfryd Gerald Finzi, In Terra Pax.

10. Ceilidh Nadoligaidd / twmpath dawns

Ymunwch â’r Mooncoin Ceilidh Band a’u ‘galwr’ (hi ydi’r un fydd yn eich galw i ddawnsio!) mewn twmpath dawns Nadoligaidd arbennig yn Theatr y Ddraig, Abermaw, ar 16 Rhagfyr. Yn ôl y sôn, dim ond ychydig funudau y mae’n ei gymryd i ddysgu’r symudiadau, felly hyd yn oed os nad ydych chi wedi bod i dwmpath dawns o’r blaen fe ddysgwch chi’n ddigon buan. Gyda chymysgedd o gerddoriaeth o Iwerddon, o’r Alban, o Gymru, a Loegr a cherddoriaeth Appalachaidd, a bar sy’n gwerthu diodydd, mae’n argoeli i fod yn noson allan wych!

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s