Nadolig yn Eryri: Deg Digwyddiad Nadoligaidd ar gyfer 2011

Y gaeaf yn Eryri

Y gaeaf yn Eryri

Mae Eryri’n rhoi Gwledd y Gaeaf i ni’n ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr. Er nad oes modd gaddo  y bydd yna haenen drwchus o eira, bydd digwyddiadau Nadoligaidd Eryri’n gymorth i gael ymwelwyr i fwynhau hwyl yr Ŵyl.

Mae pethau diddorol yn digwydd yn Eryri drwy gydol y flwyddyn. Ym mhob tymor mae dewis enfawr o ddigwyddiadau i’w mwynhau, o anturiaethau awyr agored a hwyl i’r teulu, i hanes a’r celfyddydau.

Y Nadolig yw un o’r amseroedd gorau i fod yn Eryri, am ein bod ni’n gwybod yn iawn sut i ddathlu’r tymor o ewyllys da yn ardal Eryri –  Mynyddoedd a Môr. Os ydych yn byw’n lleol neu’n ymweld ag Eryri am seibiant yn ystod y gaeaf, rydych yn siŵr o ddod o hyd i ddigwyddiad difyr Nadoligaidd i’ch cael i fwynhau hwyl yr Ŵyl. Dyma ddeg i’ch rhoi ar ben  ffordd.

 

Glynllifon

Glynllifon

1. Ffair Grefftau Nadolig yr Iard

Mae’r tymor digwyddiadau Nadolig yn cychwyn â Ffair Grefftau’r Iard yng Nglynllifon, ger Caernarfon ar 19 a 20 Tachwedd. Mae arlunwyr preswyl Glynllifon yn rhoi’r cyfle i chi astudio a phrynu amrywiaeth unigryw o anrhegion, gan gynnwys gemwaith, crochenwaith, gwaith metel a phaentiadau. Mae mynediad a pharcio yn rhad ac am ddim ac yn ogystal ceir adloniant, gwin cynnes a mochyn wedi’i rostio.

2. Ffair Aeaf Amgueddfa Lechi Cymru

Bydd y ffair aeaf yn ddiwrnod difyr Nadoligaidd i’r holl deulu yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, ar 27 Tachwedd. Cewch gyfle i wneud crefftau Nadolig i fynd adref gyda chi, mwynhau adrodd straeon, peintio wyneb a sioeau pyped. Mae cost ariannol fechan i weld Siôn Corn a’i groto; bydd yn cyrraedd ar injan stêm, UNA, tua 11am, felly peidiwch â bod yn hwyr!

3. Nadolig Betws-y-Coed

Gellir dadlau mai dyma’r digwyddiad Nadolig mwyaf disgwyliedig yn Eryri yn 2011, mae Nadolig Betws-y-Coed yn addo darparu penwythnos gwych o hwyl Nadoligaidd. Gyda gorymdaith llusernau, ffair, llawr iâ a siopa gyda’r nos – ynghyd â bandiau pres, hebogyddiaeth, gweithdai celf a chrefft a cherddoriaeth byw – mae’n werth ymweld â Betws-y-coed ar benwythnos 2 i 4 Rhagfyr!

4. Ffair Nadolig Mynydd Gwefru

Ceir mwy o sglefrio iâ – dan do y tro hwn – yn Ffair Nadolig Mynydd Gwefru yn Llanberis hefyd ar benwythnos y 3 a 4 Rhagfyr. Yn ogystal â’r disgo iâ, bydd stondinau crefft yn gwerthu cynnyrch lleol, gemwaith wedi’u gwneud â llaw, tatŵs hena, anrhegion a llawer mwy – ac mae disgownt o 10% ar gael yn siop Mynydd Gwefru pan fyddwch yn gwario dros £15.

 

Castell Conwy

Castell Conwy

5. Gorymdaith Nadolig Canoloesol Conwy

Ar 9 Rhagfyr gallwch fwynhau rhywbeth ychydig yn wahanol: Gorymdaith Nadolig canoloesol drwy strydoedd hynafol Conwy. Bydd clerwyr, marchogion, morwynion a gloddestwyr, i gyd yn cael eu harwain gan y cellweiriwr Jack Pudding. A siopa hwyr tan 8pm hefyd, felly gallwch brynu ychydig o anrhegion funud olaf (mae yma siopau gwych yng Nghonwy, felly rydych yn siŵr o ddarganfod rhywbeth arbennig iawn).

 

Sion Corn

Sion Corn – ar ei ffordd i Eryri!

6. Ymweliad blynyddol Siôn Corn â’r Bala

Pawb i gymryd eu seddau ar Reilffordd Llyn Bala yn y Bala ar 10 a 11 Rhagfyr – bydd Siôn Corn yn gwneud ei ymweliad blynyddol! Caiff Gorsaf Llanuwchllyn ei gweddnewid yn gefnlen hudolus gydag injans stêm wedi’u haddurno, goleuadau a choed Nadolig a bydd trip hamddenol i Lyn Tegid i ymweld â groto Siôn Corn ble bydd y plant ieuengaf yn cyfarfod Siôn Corn ac yn derbyn anrheg Nadolig wedi’i lapio.

7. Trenau arbennig Siôn Corn Rheilffordd Ucheldir Cymru

Ymunwch â Siôn Corn a’i gôr o gorachod ar  Drên Arbennig Siôn Corn o Gaernarfon i Waunfawr. Bydd cyfle i’r plant gyfarfod â Siôn Corn a chael anrheg arbennig, a gall yr oedolion gadw’n gynnes gyda gwydriad o sieri a mins pei. Mae Trên Arbennig Siôn Corn yn rhedeg ar 10 / 11 Rhagfyr a 17/ 18 Rhagfyr a 21/ 22 Rhagfyr 2011 – mae archebu lle ymlaen llaw yn hanfodol.

 

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

8. Rheilffordd Talyllyn

Mae gan Reilffordd Talyllyn ger Tywyn nifer o drenau Nadoligaidd arbennig wedi’u trefnu ar gyfer 2011.  Mae Trên Arbennig Siôn Corn ar 17, 18 a 24 Rhagfyr, trên carolau Nadolig ar 17 Rhagfyr, trên Ysbryd y Nadolig ar 24 Rhagfyr a Thrên Mins Peis Arbennig o 26 Rhagfyr i 1 Ionawr. Eto, cofiwch archebu lle ymlaen llaw rhag cael eich siomi – mae’r trenau hyn yn boblogaidd iawn!

9. Cwrs Crefftau Nadolig

Yng Ngholeg Harlech ar 3 Rhagfyr mae cyfle gwych i wneud addurniadau traddodiadol arbennig i’ch anwyliaid. Mae’r cwrs yn costio £5 ac yn cynnwys deunyddiau, sy’n tarddu’n bennaf o dir y coleg ynghyd â mins peis, lluniaeth a cherddoriaeth Nadoligaidd.

10. Taith Gerdded Noddedig Siôn Corn

Cynhelir Taith Gerdded Noddedig Siôn Corn ym Mhorthmadog ar 3 Rhagfyr i godi arian at Hosbis Gwynedd. Byddwch yn talu £10 i gymryd rhan a bydd y pris hwn yn cynnwys siwt Sant, ffoto a diod poeth ar ddiwedd y daith. Bydd y daith gerdded yn cychwyn yn Gelert am 12pm ac yn parhau drwy Borthmadog ar hyd y Cob gan orffen yng Nghaffi Spooners. Hyd yn oed oes nad ydych yn bwriadu cymryd rhan, ni ddylid colli’r cyfle i dynnu llun dwsinau o bobl wedi gwisgo fel Siôn Corn yn cerdded drwy’r dref – i gyd at achos da, felly galwch draw i gefnogi!

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s