Eryri Arswydus: Pump o Atyniadau Eryri i ymweld â hwy yn ystod Calan Gaeaf 2011

Calan Gaeaf Eryri

Calan Gaeaf Eryri

I lawer o ysgolion y DU, daw penwythnos Calan Gaeaf 2011 ar ddiwedd gwyliau hanner tymor. Os byddwch yn Eryri ar ddiwedd mis Hydref gyda’ch teulu, dyma ychydig o syniadau ar sut i gael ychydig o hwyl arswydus.


Mae’r amser honno o’r flwyddyn wedi dod eto. Mae’r nosweithiau’n byrhau a chyn bo hir bydd angen troi’r clociau yn eu hôl; mae’r tywydd wedi oeri, ac mae aer oer y nos yn troi anadl gynnes yn bwff o stêm.

Mae Eryri yr un mor brydferth yn yr hydref a’r gaeaf ac ydyw yn y gwanwyn a’r haf, ond mewn ffordd wahanol. Mae coed gwyrdd ffrwythlon yn dechrau colli’u dail gan orchuddio’r tir â blanced o goch, aur a brown. Mae barrug y bore’n tywynnu fel miliynau o ddiemwntau ar lwybrau a waliau. Yn ystod yr adeg hon o’r flwyddyn, tuag at ddiwedd mis Hydref – mae ysbrydion a bwganod yn heigio i ddathlu Calan Gaeaf.

Os ydych yn Eryri gyda’ch plant tuag at ddiwedd mis Hydref a hoffech eu cadw’n ddiddig gyda gweithgareddau bwganllyd ac anturiaethau hydrefol yna ni fyddwch yn siomedig; mae digonedd yn cael eu cynnal yn atyniadau gorau Eryri i gadw’ch diefyl bach yn ddiddig trwy gydol wythnos hanner tymor.

 

Parc Gelli Gyffwrdd

Parc Gelli Gyffwrdd

1. Parc Gelli Gyffwrdd

Ym Mharc Gelli Gyffwrdd cynhelir wythnos gyfan o weithgareddau yn seiliedig ar thema Calan Gaeaf i gadw plant o bob oedran yn hapus. Mae llawer o’r gweithgareddau hyn yn ymwneud â chrefft – gwneud masgiau, anifeiliaid anwes gwrachod, ysbrydion a hyd yn oed ysgubau fel Harry Potter – ond mae llawer o weithgareddau arbennig iawn hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys darganfod Zelda y wrach, sioeau hyd a lledrith, teithiau cerdded drwy’r coed i weld tylluanod, gorymdeithiau llusern, peintio wyneb arswydus ac adrodd straeon.

Hyd yn oed os nad yw eich rhai bach yn teimlo fel cymryd rhan yn y gweithgareddau a’r digwyddiadau gwych hyn, does dim peryg iddynt gael eu diflasu…mae Parc Gelli Gyffwrdd sydd wedi ennill gwobrau yn un o atyniadau teuluol gorau Eryri ar hyd y flwyddyn, a gyda’i ‘rollercoaster’ a gaiff ei bweru gan bobl a reidiau cyffrous eraill i’w cadw’n ddiddig, fe gewch drafferth i fynd â’r plant adref!

 

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

2. Castell Penrhyn

Ychydig tu allan i Fangor mae Castell Penrhyn, plasty castellaidd godidog sydd â’i rannau hynaf yn dyddio nôl i’r canol oesoedd gydag ychwanegiadau Fictorianaidd a neo-Normanaidd trawiadol. Mae hwn yn un o’r atyniadau hynny yn Eryri sydd wastad â digon yn mynd ymlaen ynddo, ond yn ystod wythnos Calan Gaeaf bydd y ffocws ar bopeth arswydus a dirgel.

Yn ystod wythnos Calan Gaeaf 2011 – “Tymor Digwyddiadau Tywyll” – fe gewch eich difyrru gan deithiau nosweithiol arswydus, teithiau cerdded i weld ystlumod, teithiau ‘gwyllt’ ble caiff ochr tywyll, drewllyd natur ei archwilio, teithiau cerdded llusern ac adrodd straeon arswydus. Mae’r calendr yn llawn o ddigwyddiadau ym Mhenrhyn yr Hydref hwn, felly mae gennych ddigonedd o ddewis!

3. Amgueddfa Lechi Cymru

Mae Amgueddfa Lechi Cymru wedi’i leoli yn Llanberis, un o rannau mwyaf anturus Eryri. Yn ystod wythnos hanner tymor bydd yr amgueddfa yn cynnal teithiau Calan Gaeaf i’r holl deulu ynghyd â rhywbeth arbennig ar gyfer yr oedolion – noson o adrodd straeon, ble caiff rhai o straeon ysbryd traddodiadol yr ardal eu hadrodd mewn manylder erchyll. Yn ddi-os digwyddiad ar gyfer yr unigolion yn unig yw hwn ac mae archebu lle o flaen llaw yn angenrheidiol; ffoniwch 01286 873707 i archebu lle.

 

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

4. Trenau stêm Calan Gaeaf

Mae o leiaf tri o lwybrau rheilffordd stêm Eryri yn darparu trenau Calan Gaeaf arbennig yn ystod wythnos hanner tymor 2011.

Mae’r cyntaf – Rheilffordd Talyllyn – wedi trefnu digwyddiadau arbennig ar 27 a 28 Hydref. Ar y nosweithiau hyn cynhelir taith trên arbennig i’r goedwig bwganllyd yn Nolgoch.  Bydd pob plentyn sydd ar y trên yn cael bag arswydus yn llawn o weithgareddau a danteithion a bydd gwobrau ar gyfer y llusernau pwmpen sydd wedi’u cerfio orau.  Bydd pryd tri chwrs Calan Gaeaf hefyd ar gael i bawb ei fwynhau.

Yn ogystal mae gan Reilffyrdd Ucheldir Cymru ychydig o driciau ar y gweill y Calan Gaeaf hwn. Dewiswch drenau Rheilffordd Ffestiniog o Borthmadog i Dan-y Bwlch i gael hwyl, tân gwyllt, gwisg ffansi a bwyd; mae’r trenau arbennig yn rhedeg ar 27, 28 a 29 o Hydref. Mae mwy o hyn ar Reilffordd Ucheldir Cymru o Gaernarfon i Waunfawr ar 27 a 28 o Hydref, gan ddiweddu gyda ‘gwledd ellyll’ yn nhafarn Parc Eryri.

5. Parc Glasfryn

Yn olaf mae Parc Glasfryn, un o brif atyniadau ymwelwyr ym Mhenrhyn Llŷn. Mae Glasfryn yn cynnal parti teuluol Calan Gaeaf ar ddydd Sul 30 Hydref o 4-6yh, a bydd yr hwyl yn cynnwys gwisg ffansi a bagiau danteithion ar gyfer y plant a llwyth o gemau, gweithgareddau a gwobrau.

Mae cynnig teuluol arbennig ‘bowl and bite’ am £10 y pen, sy’n cynnwys mynediad am ddim i’r ardal chwarae feddal ar gyfer eich diefyl bach chi. Eto, mae archebu lle o flaen llaw yn angenrheidiol – ffoniwch 01766 810202 i drefnu.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s