Deg Man i Siopa am Gelf a Chrefft yn Eryri

arfordir EryriBeth sy’n gwneud Eryri yn fan arbennig i ysbrydoli celf a chrefft mor brydferth?  Mae gan y tirlun dramatig, yr hanes sydd yr un mor ddramatig, y digonedd o adnoddau naturiol a’r gwneuthurwyr talentog oll ran i’w chwarae?


Mae yna rywbeth arbennig am Eryri sy’n ysbrydoli arlunwyr a chrefftwyr.

Efallai mai’r tirlun ydyw: y mynyddoedd uchel wedi’u gorchuddio â grug yn gwyro lawr i lethrau glaswellt ysgafn cyn troedio’i mewn i’r môr.

Neu efallai mai’r hanes ydyw, yn aml yn gynhyrfus ond yn gadael arwyr, dihirod a henebion ar ôl yn yr amser a fu.

Efallai mai’r cyfoeth o adnoddau naturiol sydd mor helaeth yn Eryri ydyw hyd yn oed, ac mae llawer ohonynt yn ddeunyddiau perffaith i’w defnyddio mewn celf a chrefft: llechen, gwenithfaen, gwlân, pren, cregyn a hyd yn oed aur Cymru.

EryriCyfuniad gwych o ysbrydoliaeth, deunyddiau a thalent graidd sy’n gwneud Eryri yn lle mor rhyfeddol i siopa am gelf a chrefft. Byddai’n deg dweud fod gan bob tref yn Eryri o leiaf un siop yn gwerthu nwyddau artistiaid a chrefftwyr lleol, ond byddai’n amhosib i’w rhestru i gyd – felly dyma ddeg o’n ffefrynnau.

1. Oriel Alison Bradley

Yng nghalon Betws y Coed, y Porth i Eryri, fe welwch Oriel Alison Bradley. Wedi’u gweithio â phaent olew a siarcol, mae gweithiau Alison wedi’u hysbrydoli gan fywyd gwledig a thirlun ac arfordir Eryri a Gogledd Cymru. Mae Alison hefyd yn gwerthu printiau o’i gwaith, ac yn darparu gwasanaeth fframio fel bod ei gweithiau yn barod i’w hongian wedi i chi fynd â nhw adref.

2. Piggery Pottery

Mae Piggery Pottery yng Nghwm y Glo, tu allan i Lanberis, yn arbenigo mewn crochenwaith plant gan gynnwys goleuadau nos a blychau cynilion.  Gallwch brynu eitemau crochenwaith gorffenedig o siop Piggery Pottery ar-lein ac yn y siop, ond gallwch hefyd roi mwy o bleser i’ch plant drwy fynd â nhw i’r ysgubor i beintio eu dyluniadau eu hunain ar flychau cynilion, cerrig a hyd yn oed gemwaith.

3. Canolfan Grefft Corris

Yng Nghanolfan Grefft Corris mae naw o weithdai crefft, sy’n gwneud ac yn gwerthu amrywiaeth gwych o nwyddau, gan gynnwys gemwaith, canhwyllau a theganau pren traddodiadol. Bydd cyfle i chi wylio’r crefftwyr wrth eu gwaith, cyn siopa’n wyllt!

4. Gwaith Llechi Inigo Jones

Fe welwch Waith Llechi Inigo Jones yn y Groeslon, tu allan i Gaernarfon. Mae Inigo Jones wedi bod yn gwneud nwyddau o lechen am 150 o flynyddoedd, a thros y blynyddoedd mae’r busnes wedi ehangu o wneud llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion i wneud pob math o anrhegion llechen a phethau i’r tŷ.  Yn ogystal ag ymweld â’r siop, gallwch deithio o amgylch y gweithdai, rhoi cynnig ar galigraffi ac ysgythru darn o lechen i fynd adref gyda chi.

5. Gweithdai Glynllifon

Mae gweithdai a siopau Glynllifon yn llawn o gelf a chrefft hardd wedi’u gwneud yn lleol gan gynnwys gemwaith, cerameg, llestri gwydr, pren, ffotograffiaeth ac anrhegion llechi. Bydd cyfle i chi gyfarfod â llawer o’r gwneuthurwyr sy’n gwerthu eu nwyddau yng Nglynllifon, ac mae teithio o amgylch y gerddi hardd a’r coedlannau yn fonws ychwanegol wedi i chi orffen eich siopa.

6. Y Glassblobbery

Yn y Glassblobbery  sydd tua saith milltir o’r Bala i gyfeiriad Corwen, mae David a Wendy Pryce-Jones yn gwneud ac yn gwerthu anrhegion rhagorol wedi’u gwneud o wydr.  Maent yn gwneud y rhain â llaw rydd gan ddefnyddio techneg gwaith lamp neu dechneg mainc chwythu gwydr. Maent yn gwneud popeth o gathod a dreigiau i adar a blodau, mewn gwydr lliw a chlir.

Melin Wlan Trefriw

Melin Wlan Trefriw

7. Melin Wlân Trefriw

Yn Melin Wlân Trefriw yn Nyffryn Conwy, fe gewch y cyfle i weld peiriannau a ddefnyddir ar gyfer gwehyddu cwrliadau gwely, blancedi, brethynnau a dwsinau o eitemau gwlân eraill sy’n cael eu gwerthu yn y siop ar y safle. Felly yn ogystal â chael diwrnod da o siopa, byddwch yn dysgu rhywbeth hefyd!

8. Harbour Crafts, Abermaw

Fe welwch bob math o bethau ar werth yn Harbour Craffts yn Abermaw. O anrhegion poblogaidd fel Lilliput Lane i Beatrix Potter i emwaith St Just a chrochenwaith Portmeirion, mae rhywbeth ar gael i bawb yn yr ogof o drysorau yma! Mae’r siop yn yr hen dref, yn agos i’r harbwr, felly unwaith y byddwch wedi gorffen siopa beth am fynd o amgylch y dref am y diwrnod?

 

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

9. Oriel Rob Piercy

Yn 2002 gwobrwywyd Rob Piercy yn Arlunydd Cymraeg y Flwyddyn, a chaiff ei gydnabod fel un o arlunwyr mynyddoedd gorau’r DU. Piciwch i mewn i Oriel Rob Piercy ym Mhorthmadog a phrynu un o’i ddyfrlliwiau gwych o Eryri fel anrheg i’ch hun; mae ei beintiadau o Bortmeirion yn arbennig o hyfryd ac yn cyfleu harddwch y pentref Eidalaidd enwog.

10. Oriel Tonnau

Ni ddylech gael eich synnu gan y ffaith bod Oriel Tonnau ym Mhwllheli yn disgrifio’i hun fel ‘oriel fôr’! Mae’r oriel yn gwerthu celf a chrefft ar gymysgedd da o themâu, er hynny – nid yw’r cynnyrch i gyd yn forwrol. Pan fyddwch yn ymweld ag Oriel Tonnau cewch weld gweithiau gan nifer o arlunwyr a chrefftwyr mwyaf addawol Cymru, felly os ydych yn chwilio am eiddo etifeddol y dyfodol a bod gennych lygad dda, mae’n werth ymweld â’r oriel!

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s