Crwydro Eryri gyda’r Teulu: Pethau i’w Gwneud yn Eryri Gyda Phlant Dan 5

Traeth Abermaw

Traeth Abermaw

Mae mwy i Eryri nag anturiaethau awyr agored yn unig; dyma’r lle perffaith ar gyfer teuluoedd hefyd! Am wybod mwy? Cymrwch gip ar rai o’n syniadau isod ar bethau i’ch cadw chi’n brysur os ydych chi’n teithio gyda theulu ifanc iawn.

Mae Mynyddoedd a Môr Eryri yn cynnig llond gwlad  o weithgareddau i ddifyrru’r plant. Ar wahân i’r awyr iach, mae yma ddigonedd o fannau agored a digon o atyniadau a gweithgareddau teuluol i ddiddanu’r plant.

Os ydych chi’n ymweld ag Eryri gyda phlant dan bum mlwydd oed, mae digon o bethau i’w gwneud a’u gweld. Felly os ydych chi am wneud yn siŵr bod y plant yn mwynhau’r gwyliau cymaint â chi, dyma ambell i awgrym defnyddiol.

Traeth Abermaw

Traeth Abermaw

Taith i’r traeth!

Mae arfordir Eryri oddeutu 200 milltir o hyd, ac yn gartref i draethau o bob lliw a llun. Os ydych chi’n teithio gyda phlant ifanc, beth am ddewis traeth â thywod gyda digon o gyfleusterau cyfagos megis toiledau a chyfleusterau newid cewynnau, rhywle i brynu bwyd a diod a rhywle y gallwch gyrraedd ato’n hawdd. Mae nifer o draethau Eryri yn ticio pob un o’r bocsys hyn megis Dinas Dinlle, Abermaw ac Abersoch, dim ond i enwi ambell un. Mae traeth Porth Oer, sy’n enwog am ei dywod gwichlyd, hefyd yn ffefryn gyda theuluoedd, er y gall y daith serth o’r traeth i’r maes parcio eich blino os ydych chi’n gorfod gwthio bygi yr holl ffordd.

Hwyl a sbri’r ffair

Yn Abermaw, mae ffair fach hyfryd ar agor yn ystod y tymor prysur, gyda reidiau sy’n addas ar gyfer plant llai. Ac mae ffair fach arall yng nghanol tref Pwllheli, sydd hefyd yn cynnwys nifer o reidiau sy’n berffaith ar gyfer y rhai bach. A pheidiwch ag anghofio Parc Gelli Gyffwrdd, sy’n cynnwys reidiau a nifer o weithgareddau llawn hwyl ar gyfer plant o bob oedran, gan gynnwys twnel ‘Tunnel Warren’ ar gyfer plant dan 7, a lle chwarae ‘Little Forest Playbarn’ ar gyfer plant bach hyd at dair blwydd oed.

Parc Glasfryn

Parc Glasfryn

Mae nifer o atyniadau yn Eryri sy’n cynnig mannau chwarae dan do yn arbennig ar gyfer plant llai; mae Parc Glasfryn (Pwllheli), Yr Hwylfan (Caernarfon) a’r Play Centre (Bangor) oll yn cynnig mannau chwarae meddal ar gyfer plant bach a phlant llai.

Mynd ar grwydr drwy fyd natur

Er ei bod hi’n annhebygol iawn bod gan blant bach iawn unrhyw ddiddordeb mewn natur, unwaith iddynt gyrraedd yr oedran lle maent yn eich holi’n dwll bob gafael am bopeth o’u cwmpas, does dim yn well na’u tywys ar grwydr drwy natur, a bodloni eu chwilfrydedd naturiol!

Ac o ystyried cymaint o fannau agored, coedwigoedd, afonydd, parciau a gerddi sydd gan Eryri i’w cynnig, mae gennych lond gwlad o ddewis. Byddai Parc Gwledig Padarn yn Llanberis yn ddechrau da, gan fod digon o atyniadau a chyfleusterau eraill yn agos unwaith i’r daith drwy natur ddod i ben. Mae coedwigoedd Coed y Brenin yn berffaith hefyd; mae’r cyfleusterau’n wych ac mae’n cynnwys man chwarae penigamp ar gyfer plant o bob oedran. Mae Shell Island yn lle bach gwych i fynd ar grwydr gwahanol. Beth am roi cynnig ar ddarganfod y 200 o wahanol fathau o gregyn môr sydd wedi’u golchi ar y traeth. Yn aml, mae oedolion yn mwynhau’r dasg hon llawn cymaint â’r plant!

Gwneud ffrindiau newydd…

Parc Fferm y Plant

Parc Fferm y Plant

…ffrindiau bach blewog hynny yw! Rhai o atyniadau teuluol mwyaf poblogaidd Eryri yw’r rhai hynny lle mae’r plant yn cael cyfle i gyfarfod ag anifeiliaid anwes a’u mwytho – yn arbennig y rhai bach!

Ym Mharc Gypsy Wood yng Nghaernarfon, mae’n bosibl cyfarfod â defaid, geifr bach, lamas, hwyaid, cwningod, paenau, tyrcwn, wiwerod rhesog (chipmunks), moch cwta, gwyddau, cywion ieir, asynnod bach a merlod Shetland bach. Ac ar wahân i’r holl anifeiliaid, gall plant fwynhau’r llwybrau natur a’r rheilffordd fach.

Ar Fferm Gwningod Dwyfor Ranch Rabbit Farm, ger Cricieth, gall y plant roi ‘cwtsh’ i’r cwningod, y moch cwta a’r cŵn bach, a gallant roi help llaw i’r geifr pigmi, yr alpacas, y rheaod, yr asynnod, y merlod, y moch a’r ŵyn bach.

Ac ym Mharc Fferm y Plant yn Llanfair ger Harlech, mae rhagor o gyfleoedd i fwydo anifeiliaid bach gan gynnwys ŵyn, geifr, lloi, hwyaid a chywion ieir. Ac os nad yw hynny’n ddigon o hwyl, mae’r fferm hefyd yn cynnwys pwll tywod, tractorau, golff giamocs (crazy golf) a llwybr natur.

Rheilffordd Ffestiniog

Rheilffordd Ffestiniog

Mynd am dro ar drên

Os yw’ch plant wrth eu bodd â Tomos y Tanc, byddant ar ben eu digon yn cael teithio o gwmpas cefn gwlad Eryri ar drên stêm go iawn. Gallwch ddewis o blith nifer o orsafoedd; yn Ne Eryri mae Rheilffordd y Friog (Fairbourne), Rheilffordd Talyllyn, Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Llyn y Bala, tra yn y Gogledd, mae Rheilffordd Eryri, Rheilffordd Dreftadaeth Eryri, Rheilffordd Llyn Llanberis, sy’n mynd â chi ar daith o amgylch llynnoedd Llanberis, a Rheilffordd yr Wyddfa sy’n gallu cludo’r teulu cyfan i frig y mynydd mawreddog.

Neu beth am ymweld â’r rheilffordd stêm fach sy’n byw yn Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy? Mae’r Amgueddfa hefyd yn cynnwys ‘dodgems’ i blant ac injans tram y gall y plant eu gyrru eu hunain!

Advertisements

One thought on “Crwydro Eryri gyda’r Teulu: Pethau i’w Gwneud yn Eryri Gyda Phlant Dan 5

  1. Cofnod defnyddiol iawn – mae merch fach gyda ni (8 mis oed) – felly mae dolen at hwn yn cael ei gadw at eto, pan fyddwn ar wyliau yng Ngwynedd panmae chi bach hyn. Mae fy nheulu i’n dod o Ddyffryn Ardudwy, a Mochras maen nhw’n galw Shell Island – fasai ddim yn syniad cyferio at y lle yn ol yr enw Cymraeg gwreiddiol ar erthygl am y lle?

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s