Atyniadau Eryri: Deg peth i’w gwneud ym Mhorthmadog a’r cyffiniau

Porthmadog

Porthmadog

Mae Porthmadog, tref harbwr fywiog ac iddi gyfoeth o hanes a phersonoliaeth, yn gorwedd ar lannau Afon Glaslyn ar ochr isaf Penrhyn Llyn.

Yn ystod ei hoes aur ddiwydiannol, roedd Porthmadog yn borthladd prysur ac yn allforio llechi o Flaenau Ffestiniog i gwsmeriaid ym mhedwar ban byd. Erbyn heddiw, mae’r dref yn gyrchfan wyliau poblogaidd iawn ac yn ganolbwynt gwych os ydych chi awydd archwilio ardal Eryri.

Os ydych chi’n penderfynu aros ym Mhorthmadog pan fyddwch chi’n ymweld ag Eryri, dyma rai o’r gweithgareddau a’r atyniadau sydd werth eu gweld.

 

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

1. Pentref Portmeirion

Mae pentref Eidalaidd Portmeirion yn un o brif atyniadau Eryri ac yn boblogaidd ymhlith pobl o bob oedran. O’r adeiladau prydferth a lliwgar i’r tywod a’r traeth eang, mae digon o bethau i’w gwneud yma. At hynny, mae yma ddigon o siopau, cerfluniau unigryw a gerddi hardd iawn – felly peidiwch ag anghofio eich camera! Yn ystod y gaeaf, gallwch ymweld â Phortmeirion yn rhad ac am ddim gyda thocyn tymor arbennig y gallwch ei lawrlwytho oddi ar eu gwefan.

2. Traeth y Greigddu (Black Rock)

Traeth enfawr ac eang sy’n fan poblogaidd ar gyfer hedfan barcud (a defnyddio barcud-fygis). Mae plant wrth eu bodd yma gan ei fod yn cynnig digon o byllau ac ogofâu iddynt allu busnesu ynddynt. Does dim dwywaith mai dyma un o’r traethau gorau ar arfordir Eryri, mae’n wledd o olygfeydd godidog ac yn lle gwych i dreulio diwrnod gyda’r teulu.

3. Prosiect Gweilch y Glaslyn

Beth am neidio yn y car ac ymweld â Phrosiect Gweilch yr RSPB yng Nglaslyn? Yma, gallwch wylio’r adar heb aflonyddu arnynt o guddfan fawr ac ar dri monitor plasma sy’n dangos beth sy’n digwydd yn y nythod, a hynny’n fyw! At hynny, mae’r cyfleusterau yn cynnwys ardal bicnic, siop RSPB fechan a llwybrau natur ar gyfer ymwelwyr iau. Diwrnod gwych i’r teulu cyfan, a hynny ar garreg drws Porthmadog.

 

Plas Brondanw

Plas Brondanw

4. Plas Brondanw

Mae ymweld â Phlas Brondanw fel cerdded i mewn i fyd arall. Dim syndod felly mai’r plas hwn oedd cartref teuluol Clough Williams-Ellis, yr athrylith o bensaer a oedd yn gyfrifol am ddylunio ac adeiladu Portmeirion. Mae Brondanw yn hafan y gallwch ddianc iddi i fyfyrio mewn heddwch gan fwynhau gerddi ffurfiol a phlanhigion diddorol o bob lliw a llun, pyllau dwr, a llond gwlad o fywyd gwyllt. Ac yn gefndir i’w cwbl? Harddwch ysblennydd Parc Cenedlaethol Eryri.

Rheilffyrdd stem

Rheilffyrdd stem

5. Rheilffyrdd stêm

Mae Porthmadog yn lle gwych i ddal trên! Ond nid trenau cyffredin mohonynt, ond trenau stêm sy’n tynnu cerbydau hen ffasiwn (rhai ohonynt yn agored) i fyny ac i lawr cefn gwlad Eryri. Maent yn teithio ar gyflymder hamddenol sy’n eich galluogi i werthfawrogi’r golygfeydd hyfryd heb unrhyw frys yn y byd. Ym Mhorthmadog, gallwch deithio ar Reilffordd Eryri, Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Ffestiniog, eich dewis chi! Neu beth am roi cynnig ar bob un ohonynt?

6. Amgueddfa’r Môr

Gallwch ddod o hyd i Amgueddfa Fôr Fechan Porthmadog mewn hen sied lechi ar Lanfa Oakley. Ond peidiwch â gadael i’w maint eich twyllo, mae’r amgueddfa hon yn llawn hanes ac atyniadau diddorol. Yma, gallwch ddysgu am y llongau a arferai ddod i mewn ac allan o Borthmadog, yn ogystal â hanes mordeithiau’r llongau hynny a’r rheiny a arferai hwylio arnynt.

 

Cnicht

Cnicht

7. Cnicht

Mae’r Cnicht, a gyfeirir ato’n aml fel “Matterhorn Cymru”, yn fynydd sydd i’w weld o bell ac yn un na allwch ei fethu’n hawdd oherwydd ei grib miniog a phigog. Mae’n rhan o Foelwynion Eryri ac yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr. Mae’n mesur 689 metr ac felly nid yw’n ormod o drafferth i’w ddringo, gan eithrio’r ymdrech galed i’r crib. Os ydych chi’n mynd yno drwy bentref bychan Croesor, beth am ymweld â’r hen chwareli llechi?

8. Siopau

O anrhegion a chofroddion i ddillad a chynnyrch lleol ffres, mae siopau Porthmadog yn cynnig rhywbeth i bawb ac ambell beth unigryw iawn. Mae Bragdy Mws Piws yn enghraifft berffaith o hyn. Mae’r bragdy yn cynhyrchu amrywiaeth wych o gwrw ac yn ogystal â chyflenwi tafarndai, siopau trwyddedig a siopau pentref lleol, mae gan y bragdy ei siop ei hun ym Mhorthmadog lle gallwch brynu cwrw Cymreig wedi’i fragu yn Eryri.

9. Gerddi Plas Tan y Bwlch

Mae Plas Tan y Bwlch, sydd i’w ganfod ym Mro Ffestiniog wrth yrru o Borthmadog tuag at Faentwrog, yn gartref i Ganolfan Astudiaethau Amgylcheddol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r gerddi yn amrywio o derasau ffurfiol gyda lawntiau ar lethr a llwyni addurnol i ardd-goedwigoedd lled wyllt sy’n cynnig cynefin i amrywiaeth o fywyd gwyllt cynhenid. Mae mynediad yn rhad am ddim ond mae croeso i chi roi cyfraniad ariannol er mwyn helpu i ddatblygu’r gerddi ymhellach.

 

Castell Cricieth

Castell Cricieth

10. Castell Cricieth

Nid nepell o Borthmadog mae tref Cricieth, tref ganoloesol a ddatblygodd i fod yn gyrchfan glan y môr Fictoraidd poblogaidd iawn. Un o brif atyniadau’r dref, a golygfa drawiadol iawn ar y gorwel, yw Castell Cricieth sy’n sefyll uwchlaw Bae Tremadog. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol oddeutu 1230 ar gyfer Tywysog Gwynedd, a thros y blynyddoedd mae’r castell wedi newid dwylo rhwng y Cymry â’r Saeson bob yn ail. Erbyn heddiw, CADW sy’n gyfrifol am y castell.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s