Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Mae’r clociau yn mynd ymlaen, mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd! Ond beth i’w wneud yn Eryri yn ystod gwyliau’r Pasg? Dyma restr o ddigwyddiadau a gynhelir yn Eryri yn ystod y Pasg 2016.

Graddio hwn:

Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Byddech yn cael maddeuant am feddwl na all Eryri ond  gael eu fwynhau yn iawn yn yr haf; wedi’r cyfan, dyna pan fydd y tywydd yn debygol o fod yn well (yn ddamcaniaethol o leiaf!) Ond mae digon i’w garu am Eryri yn y gaeaf, hefyd – dyma ein pum prif reswm.

Graddio hwn:

Digwyddiadau Nadolig yn Eryri 2015

Digwyddiadau Nadolig yn Eryri 2015

Fel pob amser, mae dwsinau o ddigwyddiadau Nadolig gwych yn digwydd yn Eryri yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2015. Ac fel erioed, ymddengys fod Nadolig yn cyrraedd ychydig yn gynt bob blwyddyn!

Graddio hwn:

Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Cafodd Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, ei eni yn 1883 ac adeiladwyd Pentref Portmeirion mewn dau gam: rhwng 1925 a 1939, ac o 1954 i 1976. Mae’r canlynol yn hanes byr iawn o’r pentref Eidalaidd sydd yn annwyl gan bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd.

Graddio hwn: