Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Mae Eryri yn adnabyddus am ei dirlun dramatig, a’r mynyddoedd yn arbennig. A ble cewch fynyddoedd, yn aml iawn cewch raeadrau hefyd! Dyma bump o raeadrau Eryri mae’n rhaid i chi eu gweld…

Graddio hwn:

Dathlu Hedd Wyn

Dathlu Hedd Wyn

“Mam, gawn ni stori Hedd Wyn?” Wrth deithio lawr o Benmynydd, Môn i Sir Gâr yn  ystod saithdegau’r ganrif ddwethaf , erbyn cyrraedd Trawsfynydd mi roedd hi’n amser stopio wrth y cerflun yng nghanol y pentref  a chael picnic. Eistedd yn syllu ar y cerflun o Hedd Wyn a chael clywed y stori.

Graddio hwn:

Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Mae’r clociau yn mynd ymlaen, mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd! Ond beth i’w wneud yn Eryri yn ystod gwyliau’r Pasg? Dyma restr o ddigwyddiadau a gynhelir yn Eryri yn ystod y Pasg 2016.

Graddio hwn:

Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Byddech yn cael maddeuant am feddwl na all Eryri ond  gael eu fwynhau yn iawn yn yr haf; wedi’r cyfan, dyna pan fydd y tywydd yn debygol o fod yn well (yn ddamcaniaethol o leiaf!) Ond mae digon i’w garu am Eryri yn y gaeaf, hefyd – dyma ein pum prif reswm.

Graddio hwn:

Digwyddiadau Nadolig yn Eryri 2015

Digwyddiadau Nadolig yn Eryri 2015

Fel pob amser, mae dwsinau o ddigwyddiadau Nadolig gwych yn digwydd yn Eryri yn ystod mis Tachwedd a Rhagfyr 2015. Ac fel erioed, ymddengys fod Nadolig yn cyrraedd ychydig yn gynt bob blwyddyn!

Graddio hwn: